Rotsen

De rotsen zijn aangebracht op kippengaas waarop een mengsel van gips papiervezels en water is aangebracht.
Het geheel geverfd met verdunde verf, en daarna gedrybrushed.