Over

Over ons


Op 1 januari 1996 werd te Aalst de modelbouwvereniging O.V.M.V. opgericht. Dit staat voor Oost-Vlaamse Modelbouw Vereniging. Tot deze oprichting werd besloten met als voornaamste doel : het aanmoedigen en verspreiden van de modelbouwhobby in de meest ruime betekenis. Esthetiek en techniek zijn daarbij de twee fundamentele pijlers waarop de werking van de vereniging is gebaseerd.


Het sociale contact dat dergelijke club met zich meebrengt mag zeker ook niet uit het oog verloren worden.

Door het beoefenen van de modelbouwhobby in groepsverband is het mogelijk kennis en ervaring uit te wisselen op verschillende vlakken zoals materialenkennis (hout, verschillende metalen, verschillende plasticsoorten, enz...) en de erbij horende speciale bewerkings-technieken (zagen, schaven, schuren, lassen, solderen, enz...).

Toepassingen van elektriciteit, elektronika en het gebruik van de computer in de modelbouw , zijn ook niet meer weg te denken uit het actiegebied van onze vereniging.


In de loop der jaren is de vereniging er in geslaagd een schat aan materiaal bijeen te brengen. Het gevolg daarvan is een goed uitgeruste werkplaats die steeds ter beschikking staat van alle leden van alle groepen. Een schat aan werktuigmachines en een hele reeks elektronische meetapparatuur kan door elkeen vrij gebruikt worden

Zelfs al is men geen specialist op een bepaald terrein, er zal wel steeds een medelid bereid zijn hulp te bieden.


Wat hebben we zoal te bieden :

 • Organiseren van theoretische lessen, praktijklessen en demonstraties op gebied van techniek gerelateerd aan  het opbouwen en onderhouden van een modelspoor modelbaan.
  Organiseren van theoretische lessen, praktijklessen en demonstraties op gebied van digitalisering van de  modelbaan.
  Organiseren van theoretische lessen en praktijklessen gerelateerd aan scenery (landschapsbouw) voor de modelbaan.
  Maandelijkse rijavonden organiseren voor zijn leden, zodat leden die de mogelijkheid niet hebben om een modelspoorbaan thuis te plaatsen, de mogelijkheid krijgen om hun hobby op de vereniging uit te oefenen.
  Uitnodigen van gastsprekers om de leden te onderhouden over het onderwerp modelspoor, modelbouw en grootspoor.
  Organiseren van thematische open deurdagen om hobbyisten aan te sporen hun hobby te beoefenen.
  Organiseren van bezoeken aan spoorwegmusea en andere modelspoor verenigingen
Onze missie


De vzw stelt zich tot belangeloos doel de beoefening van de modelspoor hobby te bevorderen alsook de studie en documentatie, vorming en educatie van modelspoor en modelbouw gerelateerd aan modelspoor in het algemeen.


Contact

 
 
 
 

Alinea's zijn de belangrijkste bouwstenen van webpagina's. Om ze te veranderen, dubbelklik hier of klik op Tekst bewerken. U kunt hier ook de stijl wijzigen. Natuurlijk zal het slepen van de tekst de alinea op de pagina verplaatsen.

+31 12 345678908